Comunicació audiovisual corporativa per petites, mitjanes i grans empreses.

Des que el 1988 vam contactar amb el primer client hem tingut l'oportunitat de conèixer i treballar per una gran diversitat d'empreses industrials, de serveis, productes i mercats que ens han aportat un coneixement ampli i transversal del món empresarial. Centenars d'experiències acumulades que ens permeten aportar un enfocament simple, efectiu i directe a cada nou projecte audiovisual.

El nostre treball abraça des de l'anàlisi de cada necessitat i la concepció del guió fins a les formes de distribució del producte acabat, disposant de la infraestructura humana i tècnica necessària per oferir un servei integral.

empreses